Škola MENHETN
Ucenje engleskog za pocetnike

Učenje jezika na početku može izgledati teško, ali kasnije postaje zabavno i vi sve više napredujete. Zato, nemojte se obeshrabriti...Podsetite se na ovih nekoliko zabeleški i sve će ići glatko:

button Ne budite stidljivi ! Ne ustručavajte se da pitate one koji više znaju.
button Budite otvoreni prema kritici. Ako ste pogrešili, shvatite to kao sticanje iskustva.
button Vežbajte, vežbajte, vežbajte ! Praksa je ključ za učenje bilo kog jezika.
Škola stranih jezika "Menhetn" - Užice obezbeđuje sve uslove za upis početnika na kurs engleskog jezika. Sa veoma pristupačnim i kvalitetnim programima koji će motivisati početnika i brzo ga dovesti do viših novoa znanja i polaganja za diplome i sertifikate.

Pogledajte više:

Engleski za totalne početnike

Engleski izgovor za početnike!

Samo Internet Explorer!

U Školi "Menhetn" engleski jezik se izučava po najnovijim programima Univerziteta u Kembridžu.   Za najbolje rezultate upišite se u školu "Menhetn".

ENGLESKI JEZIK - ZA POČETNIKE

Afirmacija
I - we - you - they do have work read like eat drink
He - she - it does has works reads likes eats drinks
Negacija
I - we - you - they do not have not do not work do not read do not like do not eat do not drink
He - she - it does not has not does not work does not read does not like does not eat does not drink
Upitni oblik
Do I - we - you - they have ? do ? like ? want ?
Does He - she - it have ? do ? like ? want ?

Nouns - Imenice

Singular Table Sea wish potato
Plural Tables Seas wishes potatoes
Non-standard
Singular Man Woman Foot Mouse Child
Plural Men Women Feet Mice Children
Only a plural
trousers jeans scissors glasses trunks
Pronouns
Singular I You He/She/It
Plural We They
Objective case me / us youhim / her / itthem

Mala gramatika za početnike

Imperativ - zapovedni način

U engleskom jeziku imperativ se dobija jednostavno inverzijom pozicije glagola, koristi se osnovni oblik glagola.

Example: - Primeri:


Open the door, please.
Otvorite(Otvori) vrata, molim.

Go to the post office.
Idite(Idi) u poštu.

Please read this article.
Pročitajte(Pročitaj) ovaj članak.

Give me some butter, please.
Dajte(Daj) mi malo butera, molim.U prvom licu množine upotrebljava se let's + glagol. Formira se od glagola let, let's je skraćeni oblik od let us

Example:

Let's go to the movies.
Hajdemo u bioskop

Let's finish this work before noon. Završimo ovaj posao pre podneNegativ imperativa zahteva pomoćni glagol do plus član not

Do not come here any more.
Ne dolazite više ovde.Skraćeni oblik don't je mnogo češći:

Don't even think about it.
Nemoj ni misliti o tomeVažno je znati da se ovaj pomoćni glagol(do) u negativnom imperativu koristi sa svim glagolima, uključujući to be i do.

Don't do this.
Ne čini to.

Negativ prvog lica množine


Let's not return here anymore.
Ne vraćajmo se više ovde.


SUSRETI POZDRAVLJANJE

How do you do?Kako ste?
How are you?Kako ste?
Hallo,(Hullo, Hello) old man, how are you?Zdravo, stari prijatelju, kako ste?
Good morning, good afternoon, good evening, good night, good day. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, laku noć, dobar dan.
Good bye.Doviđenja
How are the children? Kako su deca?
Very well (fine), thank you.Hvala, dobro su.
Thank you, they are all well.Hvala svi su dobro.
Why, if that isn't B.! I must go over and shake hands with him. We have not met for ages. Pa to je gospodin B.! Moram da mu priđem da ga pozdravim. Nismo se videli čitavu večnost.
When will you come and dine with us?Kad ćete doći kod nas na ručak?
Come and lunch with me.Dođite da ručate sa mnom.
How are things with you?Kako je kod vas?
Not so good (Not so bad).Ne baš dobro. (Nije loše)
Your are looking fine, old man.Lepo izgledate stari prijatelju.
Yes, I have just returned from my holidays.Da, upravo sam se vratio sa godišnjeg odmora.
How's your wife, the family?Kako je vaša žena, porodica?
How nice is to see you again.Kako je lepo da vas ponovo vidim.

Engleski za početnike !

Afirmacije - Negacije

U engleskom jeziku negacije se obrazuju pomoću negativnog oblika predikta u rečenici. U modernom engleskom negativni član not može da se koristi samo uz pomoćne i modalne glagole.
General negations in English are constructed with the help of the negative form of the predicate. In modern English the negative particle 'not' can only be used with auxiliary and modal verbs.

Example: - Primeri:Dinner is ready.   Večera je gotova.

Dinner is not ready.   Večera nije gotova.

She can do it.   Ona to može uraditi.

She cannot do it.   Ona to ne može uraditi.

(can se uvek piše sastavljeno sa not)You should go to the office and fill out the application.
Trebalo bi da odete u kancelariju i popunite zahtev.

You should not go to the office and fill out the application.
Ne bi trebalo da odete u kancelariju i popunite zahtev.

They had arrived before the show ended.
Stigli su pre nego što se predstava završila.

They had not arrived before the show ended.
Nisu stigli pre nego što se predstava završila.

I have been at this train station already.
Već sam bio na ovoj železničkoj stanici.

I have not been at this train station yet.
Još nisam bio na ovoj železničkoj stanici.


Osnovne fraze i izrazi

Welcome to our Website - Dobro došli na naš sajt !

INTRODUCTION — UPOZNAVANJE

May I introduce myself ? Dozvolite da vam se predstavim.
Let me introduce myself to you. My name is M. N. Dopustite mi da se predstavim. Moje ime je M. N.
Would you kindly introduce me to this gentleman. Budite ljubazni da me predstavite gospodinu.
Allow me to introduce you to Miss A.? Dopustite mi da vas predstavim gospođici A.
Are you Miss A. ? Jeste li vi gospođica A.?
Yes, I am. Da, ja sam.
Oh! It's you. I'm so glad to meet you (or: make your acquaintance), my brother has told me so much about you. Ah! to ste vi. Veoma mi je milo da se upoznam sa vama (ili: što sam se sa vama upoznao), moj brat mi je mnogo o vama govorio.
Let me introduce Mr. B. to you. Dopustite mi da vam predstavim gospodina B.
Are you Mr. B. ? Vi ste gospodin B. ?
Yes, that is my name. Da, tako se zovem.
Whom have I the pleasure of addressing ? Sa kime imam čast da govorim ?
Whom have I the honour of speaking to?Sa kime imam čast da govorim

INVITATION — POZIV

Would you come to see us this evening?Hoćete li doći večeras kod nas?
Do come and see me.Posetite me ipak jednom.
Let's make a date.Utvrdićemo dan.
Let's fix a meeting some day next week. Hajde da utvrdimo sastanak jednoga dana sledeće nedelje.
Why don't drop in?Zašto ne svratite?
Will you do me the favour? Hoćete li mi učniti zadovoljstvo (da me posetite)?
Sorry to have to decline the invitation, I have a previous engagement.Žao mi je sto moram da odbijem poziv, jer imam jednu raniju obavezu.
I shall be very glad if you'll look in for a chat some evening. Biće mi veoma milo ako dođete malo na razgovor neke večeri.
Drop in any time you please (like). Svratite kod nas kad vam se ɵini da je zgodno.
Call on us any time you feel like it. Dođite kod nas kad vam je zgodno,
When are you at home? Kada ste kod kuće?
Do come over to us sometimes. Dođite kod nas jednom.
Dont make yourself scarce. Nemojte tako retko da se pojavljujete.
When may I expect you? Kad mogu da vas očekujem?
Will five o'clock suit you? Da li će vam biti zgodno u pet časova?
I am so happy to see you again. Veoma sam srećan što vas ponovo vidim.
I am somewhat early, I hope I am not disturbing. Dolazim nešto ranije, nadam se da vam neću smetati.
I must apologize, I am rather late. Moram da se izvinim, ja sam prilično zakasnio.